Alta

Alta soci de ple dret

Per a ser soci de DUB s’han de poder acreditar almenys, 10 convocatòries de doblatge en el transcurs del darrer any.

>> Formulari d’inscripció com a soci de DUB (si pots acreditar 10 convocatòries professionals)


Alta membre adherit

Si no compleixes les condicions per a ser soci de ple dret però has realitzat un mínim de 4 convocatòries en l’últim any, pots inscriure’t com a membre adherit. A partir de l’alta, tens un termini d’un any per completar les 10 convocatòries per passar a formar part de DUB com a soci. La quota d’inscripció com a membre adherit és de 30€.

>> Formulari d’inscripció com a membre adherit de DUB (si pots acreditar 4 convocatòries professionals)

La inscripció no és immediata, un cop omplert el formulari et contactarem per demanar-te informació addicional.