Junta Directiva

Presidència i acció sindical

Roger Isasi-Isasmendi

Secretaria general

Masumi Mutsuda

Secretaria d’economia i finances

Ana Aznárez

Secretaria de formació

Pau López

Secretaria de directors

Manuel Osto

Secretaria de doblatge en català

Victòria Pagès

Vocals

Sara Gómez, Manuel Gimeno, Eva Lluch